23. august 2024, Prievidza
KALAZANSKÉ FÓRUM 2024
  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00Minút
  • 00Sekúnd

Kalazanské fórum

🎓 Pedagogické sympózium všetkých piaristických škôl organizované Rehoľou piaristov na Slovensku.
🎓  Koná sa každoročne striedavo v troch mestách v jednej z piaristických škôl (Nitra, Trenčín, Prievidza).

🎓 Ide o podujatie zamerané na rozvoj učiteľov, výmenu skúseností, oboznámenie sa s inovatívnymi metódami práce so žiakmi. Popritom všetkom učitelia strávia spoločný čas a oslávia patróna našich škôl.

Networking

Rozvoj pedagógov

Stretnutia

Oslava

PROGRAM

08:30

REGISTRÁCIA

09:00

PRÍHOVOR / SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE (telocvičňa)

09:55

WORKSHOPY

11:10

PRESTÁVKA / OBČERSTVENIE

11:45

"GAUČ TALK" (telocvičňa)

12:45 - 13:10

STRETNUTIE NOVÝCH KOLEGOV (3 školy)

12:45 - 13:45

OBED

14:15

SLÁVNOSTnÁ SV. OMŠA

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu!

WORKSHOPY

REGISTRÁCIA

Registrácia je určená pre pedagogických a odborných zamestnancov piaristických škôl a pozvaných hostí.
Registráciou vopred nám pomôžete k lepšej príprave miesta konania workshopu a podkladov pre prednášajúceho.

#PIARISTICKÁ ŠKOLA

ŠKOLA ŽIVOTA

ŠKOLA VZŤAHOV

ZBOŽNÁ ŠKOLA

POHĽAD NA MINULÉ ROKY

KALAZANSKÉ FÓRUM 2021

PRIEVIDZA

TRENČÍN

ĎAKUJEME ZA PODPORU

PARTNEROM A SPONZOROM

KONTAKT

Rehoľa piaristov na Slovensku

Piaristická 8, 949 01 Nitra

piaristi@piaristi.sk